„ Trefa na cestě za zážitky ”
s přáteli, rodinou...
Aktuální otvírací doba
Rezervační systém

Pro turisty a rodiny s dětmi

Zajímavosti v okolí

Jívová, Kostel sv. Bartoloměje (1,8 km)

Barokní kostel postavený v letech 1717-20. Jedná se o jednolodní stavbu se dvěma bočními kaplemi na západní straně, nad nimiž se zvedá čtyřboká věž. Interiér je vyzdoben freskami olomouckého malíře Jana Kryštofa Handkeho, které byly obnovovány a restaurovány.

Zřícenina hradu Tepenec (4,2 km)

Pozůstatky středověkého sídla zbudovaného Karlem IV. v průběhu 14. století. Hrad byl postaven na základech opevněného sídliště z mladší a pozdní doby bronzové. Dodnes jsou dochovány relikty opevněného předpolí a výrazné terénní nerovnosti kopírující okraj vrcholové plošiny. Tato významná archeologická oblast se řadí mezi památkově chráněné areály.

Teplá díra (6,4 km)

Zajímavý přírodní úkaz v lese mezi obcemi Jívová a Bělkovice-Lašťany. Teplý vzduch ohřátý sopečnou činností zde uniká na povrch. Obzvláště efektní je toto místo v zimě, kdy u průrvy nevydrží sníh a stoupá z ní pára.

Přírodní park Údolí Bystřice

Náš areál se nachází na území přírodního parku, který uchovává romantickou lesnatou krajinu s hlubokým údolím, jímž se řeka Bystřice prodírá v četných zákrutech. Zvláštní skalní útvary, četné železniční tunely a zalesněné stráně dodávají krajině okouzlující malebnost. Nejvyšším bodem parku je Dětřichovský kopec se svými 691 m m.m. a také další vrchy nad 600 m n. m. nabízejí nádherné výhledy na okolní krajinu a masívy Hrubého a Nízkého Jeseníku.

Naučná stezka Údolím Bystřice

Prochází územím přírodního parku a vede z Domašova nad Bystřicí do Hrubé Vody. Stezka prochází přes přírodní památku Kamenné proudy u Domašova a přírodní rezervaci Hrubovodské sutě. Z našeho areálu se na stezku napojíte nejlépe v Hrubé Vodě, Jívové žel. st. nebo v Domašově nad Bystřicí (náměstí). 

Podrobný popis naučné stezky najdete zde   http://www.sagittaria.cz/upload/publikace/ns-udolim-bystrice.pdf

Kamenné proudy u Domašova

Představují zachovalý pozdrav poslední doby ledové v podobě 12 kamenných proudů, vzniklých mrazovým zvětráváním prvohorních hornin. Tato vzácná lokalita na levém břehu Bystřice jižně od Domašova nad Bystřicí je chráněnou přírodní památkou.