„ Trefa na cestě za zážitky ”
s přáteli, rodinou...
Aktuální otvírací doba
Rezervační systém

Klub střelců a přátel přírody z.s.

O klubu

 

 

 

 

Účel spolku a hlavní činnosti:

Hlavním účelem spolku je podpora a rozvíjení sportovní a rekreační střelby dospělých a mládeže s územní působností České republiky.
Dále prezentace, podpora a rozvíjení tradice myslivosti s důrazem nejen na lovectví, ale i ochranu a péči o zvěř jako obnovitelné přírodní bohatství a krajinu, v níž žije.
Dále spolupráce s provozovatelem střeleckého a sportovního areálu v k.ú. Jívová ve snaze o další jeho rozvoj a využití i pro volnočasové aktivity široké veřejnosti.
Podpora rozvoje cestovního ruchu včetně s ním související infrastruktury, aktivního trávení volného času a prorodinných aktivit.
Podpora mimoškolských aktivit dětí a mládeže.
Pořádání kulturních a vzdělávacích akcí zaměřených zejména na oblast myslivosti, životního prostředí a zemědělství pro odbornou a laickou veřejnost.
Koordinace, prezentace, rozšiřování poslání a činnosti spolku.
Hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.
Spolupráce se školskými zařízeními.

Členstvím ve spolku Klub střelců a přátel přírody z.s. získáte nejen možnost účastnit se námi pořádaných akcí pro děti a dospělé, ale spoustu dalších výhod:

  • Vzdělávací programy pro děti a dospělé v oblasti první pomoci
  • Vzdělávací programy pro děti a dospělé v oblasti přírody a tradic myslivosti
  • Slevu na vstup na střelnici Sportovně střelecký areál Jívová
  • Možnost uschování zbraní a střeliva
  • Účast na prezentačních akcích zbraní a střeliva 
  • A mnoho dalších